Imprint 

 

Newform David S. Gower
Im Leuschnerpark 4
64347 Griesheim

Inhaber:            David S. Gower
Verantwortlich i. S. d. Teledienstgesetzes:          David S. Gower
Amtsgericht:          Amtsgericht Darmstadt, HRA 6258
USt.-ID-Nr.:          DE 111512978
Telefon:          +49 (0)6155 605210
Telefax:             +49 (0)6155 605100
EMail:         davidg[at]newform.de

Zastrzeżenie:
Newform David S. Gower sprawia, że każdy rozsądny wysiłek, aby zapewnić na tej stronie dostępne są dokładne i kompletne informacje. Ponosi odpowiedzialności za informacje, w szczególności co do kompletności, dokładności i terminowości, ale nie można przyjąć. 

Jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony jest wykluczona, o ile są one oparte na umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa NEWFORM David S. Gower lub jego agentów. 

Strona Newform David S. Gower zawiera linki do innych stron internetowych. Newform David S. Gower nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych i wyraźnie dystansuje się od niej. Newform David S. Gower zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji bez uprzedzenia informacje dostarczone